naar de volgende paginanaar de volgende pagina

Sinds 1 januari 2007 is de wet financieel Toezicht van kracht. Dit heeft vergaande consequenties voor financieel dienstverleners. Belangrijke veranderingen zijn geweest:

  • de financieel dienstverlener kan alleen (blijven) adviseren met een WFT vergunning,
  • deze vergunning wordt verkregen als voldaan wordt aan in de wet vastgestelde kwaliteits- en deskundigheidseisen,
  • op de financieel dienstverlener rust een algemene zorgplicht.

De invoering van de wet Financieel Toezicht betekent voor financieel dienstverleners zowel een verzwaring van de administratieve lasten, als extra inspanning op het gebied van opleiding c.q scholing.

Van belang is hierbij dat de onafhankelijkheid van het advies wordt gewaarborgd vanuit een breed assortiment van producten. Schaalgrootte is dus van belang om voor banken en verzekeraars een aantrekkelijke partij te zijn om mee samen te werken.

Bizdepender waarborgt alle benodigde voorwaarden voor optimaal zakendoen. Ons WFT vergunningsnummer is 12011408.